வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்புக்கான விற்பனைப் பத்திரம் பெறாதவர்களுக்கு வட்டி தள்ளுபடி – தமிழக அரசு!

வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு பெற்று விற்பனைப் பத்திரம் பெறாதவர்களுக்கு மார்ச் 31ம் தேதி வரை வட்டி தள்ளுபடி சலுகையை தமிழக…