பாதங்களை பராமரிக்க இயற்கை முறைகள் சில டிப்ஸ்…..!

  பட்டுப்போன்ற மிருதுவான பாதங்களைப் பெற இயற்கை வைத்திய முறையில் சில டிப்ஸ்… 1.உள்ளங்கால்கள் வறண்டு போய் இருந்தால் 4 சொட்டு…