பாகிஸ்தான் விமானத்தை ரபேல் விமானம் அதன் நாட்டிற்கு சென்று தாக்கும் – பி.எஸ்.தனோவா

ரபேலின் நோக்கம் பாகிஸ்தான் விமானத்தை பாகிஸ்தான் விமானநிலையத்திற்குள் தாக்குவதே என இந்தியா விமானப்படை முன்னாள் தலைவர் கூறியுள்ளார். திபெத் பிராந்தியத்தில் சீனாவுடன்…