தற்கொலை வேண்டாம்… அப்பா இடத்தில் இருந்து சொல்லுறேன்… வி.பி துரைசாமி வேண்டுகோள் ..!!

தந்தை ஸ்தானத்தில் கேட்டுக் கொள்கின்றேன் தற்கொலை தீர்வல்ல என பாஜக துணை தலைவர் வி.பி துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார். நாடு முழுவதும் நேற்று…