50 அடி உயரத்தில் இருந்து…. சுழன்று கொண்டே விழுந்த ராட்சச ராட்டினம்…. பதை பதைக்கும் காட்சி….!!!!

சுழன்று கொண்டே 50 அடி உயரத்திலிருந்து ராட்சச ராட்டினம் விழுந்த பதைப்பதைக்கும் காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றது. பஞ்சாப் மாநிலம் மேகாலியில்…