இந்தியாவில் களமிறங்கியது மஹிந்திரா XUV700….. அசத்தலான அம்சங்கள்……!!!!

இந்த ஆண்டில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட SUV வெளியீடுகளில் ஒன்றான மஹிந்திரா XUV700 வாகனம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மிக முக்கியமாக இப்புதிய காரை…