“மஹாளய அம்மாவாசை” அப்படி என்ன சிறப்பு…. இவர்களுக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் கொடுக்கணுமா….?

மற்ற அமாவாசையை காட்டிலும் மஹாளய அமாவாசை ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை நாம் மஹாளய அமாவாசை தினத்தில் அறிந்து கொள்வது…