மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம்….. “சிறு தேயிலை விவசாயிகள் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை”…!!!!!`

சிறு தேயிலை விவசாயிகளின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகின்றது. நீலகிரி மாவட்டத்திலுள்ள கோத்தகிரி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட கட்டபெட்டு அருகே இருக்கும் ஒன்னதலை…