பிரித்தானியாவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு…. அடித்து பிடித்து செல்லும் மக்கள்…. அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை….!!

எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டினால் பிரித்தானியாவில் போட்டி சட்டத்தை அரசாங்கம் அமல்படுத்த இருக்கின்றது. எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டினால் மக்கள் அச்சம் அடைவதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர பிரித்தானியாவில்…