2025 ஜூன் 30 வரை: தமிழகம் முழுவதும்…. அசத்தல் அறிவிப்பு…!!!

தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் செலவில்லா மருத்துவ வசதியை பெற கூடிய வகையில் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை தமிழக…