பிரதமர் திட்டத்தின் கீழ்…. உங்களுக்கு வீடு கட்டுவதற்கான தகுதி இருக்கிறதா….? எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம்…. இதோ முழு விபரம்….!!!

இந்தியாவில் கடந்த 2015-ஆம் பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனா திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு மலிவு…