முதல்வரே உங்க இளமைக்கு என்ன காரணம்?…. ஒன்றுகூடிய பொதுமக்கள்…. ரகசியத்தை கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்…..!!!!

சென்னை அடையாறில் நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த முதல்வரை நிறுத்தி பொதுமக்கள் அவருடன் கலந்துரையாடினர். முதலில் வழிமறித்த பெண் ஒருவர், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு…