போட்டி இல்லாமல் வெற்றி… நேரடியாக பதவி நியமனம்…!!

டிஆர் பாலுவும் துறை ராஜனும் நேரடியாக பொருளாளராகவும் பொதுச் செயலாளராகவும் போட்டியில்லாமல் பதவி ஏற்கிறார்கள். திமுக சார்பில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில், பொருளாளர்…