சுற்றுலா சென்றபோது… திடீரென பற்றி எரிந்த கார்… 1 வயது மகளை காப்பாற்ற முயன்ற தந்தைக்கும் ஏற்பட்ட சோகம்..!!

சுற்றுலா சென்றபோது திடீரென காரில் தீப்பற்றி கொண்டதால் தந்தை மகள் இருவருக்கும் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது ஸ்விட்சர்லாந்தில் தந்தை ஒருவர் தனது 2…