74-வது சுதந்திர தின விழா … பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரம் …!!

நாட்டின் 74வது சுதந்திர தின விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் தலைநகர் டெல்லியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் 74வது…