இலங்கையில் கொழுந்துவிட்டு எரியும்… எண்ணெய் கப்பல்… தீயணைப்பு பணி தீவிரம்…!!!

இலங்கையில் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கும் எண்ணெய் கப்பலை அணைப்பதற்கு இந்திய கடலோர காவல்படைக்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. பனாமா…