வகுப்பறைகளுக்கு மேலே குருவிகளுக்காக கூடு அமைப்பு…!!!

பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு பாடல்களோடு சுற்றுச்சூழல் பாடத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிறது சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்று.  கூட்டம் கூட்டமாக வட்டமடித்துக் கொண்டி…