மக்களின் மீது குண்டு மழை பொழிந்த மியன்மர் ராணுவம்…. தாய்லாந்திற்கு தப்பி ஓட்டய மக்கள் ….!!!

மியன்மர் மக்கள் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வருவதால் அவர்களின் மீது இரக்கம் காட்டாமல் குண்டு வீச்சு நடத்தியுள்ளனர். மியன்மரில்…