“அது எப்படி…?” கடலுக்கு அடியில் வெடித்த எரிமலை…. குழம்பிப்போன ஆய்வாளர்கள்….!!!

டோங்கா தீவு நாட்டில் கடந்த 15 ஆம் தேதி அன்று கடலுக்கு அடியில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பு ஆய்வாளர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.…

வெடித்து சிதறிய மிகப்பெரிய எரிமலை…. 20 கிமீ உயரத்திற்கு பறந்த சாம்பல்…. பீதியில் மக்கள்….!!!

பசிபிக் பெருங்கடலில் வெடித்து சிதறிய எரிமலையிலிருந்து சுமார் 20 கிமீ உயரத்திற்கு சாம்பல் பறந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் இருக்கும்…