கேதர்நாத் முதல் இராமேஸ்வரம் வரை… இந்தியாவில் வணங்க வேண்டிய 12 ஜோதிர்லிங்கங்க ஆலயங்கள்!

ஜோதிர்லிங்கம் என்பது இந்துக் கடவுளான சிவனை வணங்குவதற்குரிய வடிவங்களுள் ஒன்று. இது ஒளிமயமான லிங்கம் என்னும் பொருள் தருவது. இந்தியாவில் 12…