ஆப்கான் மண்ணில்…” இந்தியாவுக்கு எதிரான தாக்குதல் களையெடுக்கப்பட வேண்டும்”… ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தல்…!!

இந்தியாவுக்கு எதிரான பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் முற்றிலும் களை எடுக்கப்பட வேண்டுமென ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். தாலிபானுக்கும் ஆப்கன் அரசுக்கும் ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஏகப்பட்ட…