சளி, ஜலதோஷம், காய்ச்சல்….இயற்கையான முறையில் ஆரம்பத்திலே அழிப்போம்..!!

சளி, ஜலதோஷம், காய்ச்சல் என இவை அனைத்தும் கொரோனா தொற்றிற்கு அறிகுறிகளாக இருக்கிறது. அதை நாம் இயற்கையான முறையில் ஆரம்பத்திலே அழிப்போம்..!…