“இதயத்திற்கு இதமான பழம் சீதாப்பழம்”…. அடி முதல் வேர்வரை அனைத்துமே மருத்துவம்… கட்டாயம் சாப்பிடுங்க..!!

சீதாப்பழம் தோல் விதை மரப்பட்டை என்று அனைத்துமே மருத்துவ பண்புகளை கொண்டது. அதிலுள்ள சத்துக்கள் என்னென்ன? அதன் பயன்கள் என்ன என்பதை…

சீதாப்பழம் சாப்பிடுங்க… வேர் முதல் இலை வரை… அனைத்திலும் மருத்துவ பயன்கள்..!!

சீதாப்பழம் தோல் விதை மரப்பட்டை என்று அனைத்துமே மருத்துவ பண்புகளை கொண்டது. அதிலுள்ள சத்துக்கள் என்னென்ன? அதன் பயன்கள் என்ன என்பதை…

சீதாப்பழம் சாப்பிட்டா… என்னென்ன நன்மைகள் தெரியுமா..? நீங்களே பாருங்கள்..!!

சீதாப்பழம் தோல் விதை மரப்பட்டை என்று அனைத்துமே மருத்துவ பண்புகளை கொண்டது. அதிலுள்ள சத்துக்கள் என்னென்ன? அதன் பயன்கள் என்ன என்பதை…