சத்துணவு பணியாளர்களுக்கு….. “அகவிலைப்படியுடன் குடும்ப ஓய்வூதியம்”….. தீர்மானம் நிறைவேற்றம்…..!!!!

ஓய்வு பெற்ற சத்துணவு அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு அகவிலைப்படியுடன் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி…