உலகமே திரும்பி பார்த்தது…. மரணத்தைப் பார்த்து வந்த பெண்….. வியக்க வைக்கும் உண்மை சம்பவம்….!!!!

இந்த உலகத்தில் மரணத்தையே நேரில் பார்த்து வந்தவர் என்று நாம் அண்டர்டேக்கரை கூறுவோம். ஆனால் அது உண்மையா இல்லையா என்பது தற்போது…

“உசைன் போல்ட் எதற்கு ஒட்டப்பந்தயத்தை தேர்வு செய்தார் தெரியுமா”?…. அதுக்கு இவர்தான் காரணமாம்….!!!!

உசைன் போல்ட் பற்றி தெரியாதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. உலக வரலாற்றிலேயே மிக அதிக வேகமாக ஓடக்கூடிய மனிதர் என்று கருதப்படுகிறார்.…