ஆரஞ்சு பழத்தை சாப்பிடும் போது… அதோட கொட்டைய துப்பாதீங்க… அதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு..!!

ஆரஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்டுவிட்டு அதன் கொட்டையை தூக்கி எறியாமல் இப்படி பயன்படுத்தினால் மிகவும் நல்லது. ஆரஞ்சு பழத்தில் எவ்வளவு நன்மைகள் உள்ளதோ…