கல்வியில் பின் தங்கிய தமிழகம்…. மாணவர்களின் மோசமான நிலை…. பெரும் அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்….!!!!

தமிழக பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித்திறன் தேசிய அளவில் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைந்து உள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தேசிய அளவில்…