எதற்காக தூக்கில் போடும் போது முகத்தை கருப்பு துணியால் மூடிகிறார்கள்….. உங்களுக்கு தெரியுமா?….!!!!

பல படங்களில் நாம் மனிதர்களை தூக்கில் போடுவதை பார்த்திருப்போம். அப்படி தூக்கில் போடும்போது அவர்களின் முகத்தை கருப்பு துணியால் மூடுவார்கள். படத்தில்…