இளைஞர்களே புதிய ஆட்சியாளர்கள்…. இளைஞர்களை பெருமைப்படுத்திய பிரதமர் மோடி….!!!!

ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் முதல் விளையாட்டு வரை இந்திய இளைஞர்கள் உலக அளவில் முத்திரை பதித்து வருகின்றனர். மீரட் , மேஜர் தியான்…