மக்களே….! மத்திய அரசின் இந்த திட்டம் தெரியுமா…? ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவம்…. இதோ தெரிஞ்சிக்கோங்க…!!!

மத்திய அரசானது மக்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் நோய்வாய் பட்டு நெருக்கடியான சமயத்தில் சிக்கித் தவிப்பவர்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்டது ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதமர் ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா திட்டம். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஒரு…

Read more

Other Story