உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும்… வெள்ளரிக்காய் மோர்… செய்வது எப்படி?

வெள்ளரிக்காய் மோர், உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கிறது. இதில் சூப்பரான வெள்ளரிக்காய் மோர் தயாரிப்பது எப்படி என்பதை பற்றி காணலாம்:  வெள்ளரிக்காய் மோர்…