ஆதார் கார்டு பயன்படுத்துவோர் கவனத்திற்கு…. இதனை உடனே செய்யுங்கள்…. UIDIA திடீர் எச்சரிக்கை…!!!!

இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகன்களுக்கு UIDAI-ன் அமைப்பு வழங்கும் 12 இலக்க அடையாள எண் தான் ஆதார் அட்டை ஆகும்.வங்கியில்…