“இந்த 13 பொருட்கள் விமானத்தில் எடுத்துட்டு செல்லக்கூடாது” – தடை விதித்த துபாய் போலீஸ்!

 துபாய் நாட்டிலிருந்து விமானத்தில், காவல் துறை குறிப்பிட்டுள்ள 13 பொருட்களை எடுத்து செல்லக்கூடாது என தடை விதித்துள்ளது. துபாய் நாட்டிலிருந்து புறப்படும்…