75வது சுதந்திர தினம்…. 55 அடியில் பிரமாண்ட நினைவு தூண்…. தீவிரமாக நடைபெறும் பணி….!!

சுதந்திர தின விழா நினைவு துணை திறப்பதற்கான பணி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்தியாவின் 75ஆவது சுதந்திர தின விழா…