சுரங்க வெடி பொருள் ஆராய்ச்சி மையத்தில் B.SC பட்டதாரிகளுக்கு வேலை …..!!

ஜார்கண்ட் மாநிலம் “Dhanbad”_ல் உள்ள CSIR – Central Institute of Mining And Fuel Research-ல் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு தேவையான…