இந்திய ஏவுகணை நாயகன் அப்துல்கலாம் நினைவு நாள் இன்று ……

இந்தியாவின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானி,  அப்துல்கலாம்  அவர்களின் நினைவுதினம் இன்று ஆகும் . இந்தியாவின் 11 வது குடியரசு தலைவர், இந்திய ஏவுகணை…