கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு 33 அடி உயர கிறிஸ்துமஸ் மரம்….!

காருண்யா பல்கலைக்கழகத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு 33 அடி உயரம்கொண்ட கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை மாணவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். நாடு முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை…