காணாமல் போன 100 ஷூக்கள்…. கையும் களவுமாக சிக்கிய திருடன்…. அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள்…!!

ஜெர்மனியில் நூற்றுக்கும் மேலான ஷூக்கள் மாயமான நிலையில் திருடன் யார் எனத் தெரிந்தபோது மக்கள் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார்கள். ஜெர்மனியில் பெர்லினுக்கு…