சளி-இருமல் …பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட.. எளிமையான டிப்ஸ்..!!

சளி, இருமல் குணமாக இரவு தூங்குவதற்கு 30 நிமிடம் முன் இதை பருகி அவற்றிலிருந்து விடுபடுங்கள். குணமாவதற்கு ஒரு எளிமையான வீட்டு…