முதல்வரின் அறிவிப்பை மீறிச் செயல்படும் கெயில் நிறுவனம்…!!

பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்ட நாகையில் கெயில் நிறுவனம் மீண்டும் எரிவாயு குழாய்கள் பதிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு இருப்பது விவசாயிகளிடம் அச்சத்தை…