ஒரு வேல இருக்குமோ….? பூமியில் மாறுவேடத்தில் வேற்றுகிரகவாசிகள்…. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்….!!

பல  ஆண்டுகளாகவே  முன்னெடுக்கப்பட்ட விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வுகள் மூலம் இதுவரையில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் தொடர்பில் தீர்க்கமான முடிவுகள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.  வேற்றுக் கிரகவாசிகள் பூமியில் ரகசியமாக மனிதர்களுடன் வாழ்ந்து வருவதாக ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அடையாளம்…

Read more

Other Story