கிருஷ்ணர் ராதை வேடமணிந்து நேற்று குழந்தைகள் நடனம் ….!!

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை ஒட்டி குழந்தைகளுக்கான மாறுவேடப் போட்டிகள் கிருஷ்ணர் ராதை வேடமணிந்து குழந்தைகள்  நடனம் ஆடியதை வெகுவாக கவர்ந்தது. கிருஷ்ண ஜெயந்தியானது…