உடல் வலிமை பெற…. வெல்லம் போதுமாம்…!!

பாயாசத்திற்கு சேர்க்கும் வெல்லம் அடிக்கடி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றிய தொகுப்பு உணவு சாப்பிட்ட பின்னர் வெல்லம் சாப்பிடுவதனால் செரிமானத்தை எளிதாக மாற்றும்.…