தண்ணீரை வீணாக்காமல் மிச்சப்படுத்தி மகிழ்ச்சி காண்போம்..!!

தண்ணீர் எவ்வளவு முக்கியம் என்று நம் எல்லோருக்கும் தெரியும். குறிப்பாக ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் தண்ணீர் ரொம்ப அவசியம். அதனால் வீணாக்காமல் சேமிக்க…