பொன்னாடை, பூங்கொத்து வேண்டாம்… புத்தகங்கள் போதும்… உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு…!!!

தான் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பொன்னாடை, பூங்கொத்துகள் வழங்குவதை காட்டிலும் புத்தகங்களை வழங்குங்கள் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். ஆடம்பர வாழ்க்கையில் தனக்கு…