இத்தனை கோடியா….? மாவீரன் நெப்போலியன் பயன்படுத்திய வாள்… அமெரிக்காவில் ஏலம்…!!

மாவீரன் நெப்போலியன் பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் சுமார் 2.8 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு ஏலம் போனதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸ் மன்னரான நெப்போலியன் போனபார்ட்,…