“முதன்முறையாக 3 1/2 வயது குழந்தைக்கு சாதி, மதம் சாராதவர் சான்றிதழ்”…. வழங்கிய வருவாய்த்துறை…!!!

கோவை மாவட்டத்தில் முதல்முறையாக 3 1/2 வயது குழந்தைக்கு சாதி, மதம் சாராதவர் என்ற சான்றிதழ் வருவாய்த்துறை  மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சாதி…