இனி கட்டணம் கிடையாது…. வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு செம மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு….!!!

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவ்வப்போது புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது.…