பாசப் போராட்டம் நடத்திய காளை…. வாயில்லா ஜீவனின் துயரை நீக்கிய துணை முதல்வர் மகன்…!!

பசுவை பிரிந்த காளையின் பாசத்தை காணொளியை பார்த்து உணர்ந்த துணை முதல்வர் மகன் தனது முயற்சியால் இரண்டையும் சேர்த்து வைத்துள்ளார். மதுரை…