வயசு 6…ஆனா பன்ணுன வேலை! பலரின் பாராட்டை பெற்ற சிறுவன்

அமெரிக்காவில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருடப்பட்ட விலை மதிப்புமிக்க பொருள் மீண்டும் கிடைத்தது…! தெற்கு கரோலினா ஏரி பகுதியில் நீருக்கடியில் ஏதேனும்…